Go Back   Muse Messageboard > Ratbag

Conversation Between Ratbag and aventador

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  27-07-2016 03:57 AM
  aventador
  http://biareview.com/ dịch vụ kế toán nha trang http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán sư nổi danh, các vị lănh đạo không nói ǵ thêm, lập tức liên lạc với chính quyền thành ủy Hoa Hải, giải quyết đặc biệt chuyện đặc biệt, ra lệnh cho thành ủy Hoa Hải tiến hành g̣ vào khuôn phép với hai vị phó bí thư này, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc. Tổ công tác cấp trên sẽ đến trong ba ngày nữa.....

  Lại bước vào bên trong pḥng thẩm vấn, Ngô Tư đă không c̣n kiêu ngạo và đắc ư như lúc trước nữa, gă chủ động bước đến trước mặt Phương Hạo Vân, cúi đầu tạ tội : " Phương thiếu gia, tôi xin lỗi cậu......tôi đă sai rồi, tôi không nên nghe và tin theo lời đồn đại của người khác....."

  Trong

All times are GMT. The time now is 12:50 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Follow the Muse Messageboard on Twitter!
'Pornogenic' - this refers to pics of Muse (and their crotch regions)